Årsmøte Bjørnevatn løypelag 2019

Saker må være styret i hende senest 14 dager før. VALG: For velforeningene på Bjørnevatn/Bakkebu er en representant på valg, områdene Flateland og Gardane har hver sin representant på valg. Valle Idrettslag har også en representant som er på valg.

Arrangør: karlfredrix@gmail.com
: sannsynligvis på Bjørnavasshytta
Tid: fredag 4. oktober
Meeting