Normisjonmøte med Arne Inge Vålandsmyr

Arrangør: post@valle.kyrkja.no
: Kyrkjestoga i Sæbyggjen
Tid: torsdag 14. november 19:00