Normisjonsmøte med Gunhild Ingrod Aabel

Arrangør: post@valle.kyrkja.no
: Kyrkjestoga i Sæbyggjen
Tid: torsdag 21. november 19:00