M-gjengen

M-gjengen ynskjer velkomen til
samling i Kyrkjestoga i Valle for
alle gutar og jenter mellom 5 og 9 år!
Måndag 28. oktober kl. 17:00 til 18:30!
Gutteklubben som held til på Flateland
er òg invitera til felles samling denne gongen!
Det blir Bibelforteljing, aktivitet, song og kveldsmat.
Yngre (med foreldre) eller eldre barn må gjerne kome!
Sjå vår Facebook-gruppe «M-gjengen».
Valle og Hylestad Sundagsskule

: Kyrkjestoga
Tid: mandag 28. oktober 17:00
Kids