- Tema: "Utenforskap"

• Når opplevelsen av å være «utenfor» strekker seg godt og vel, til høyre og venstre, og blir et liv utenfor
• Når alt ser mørkt ut og håpet om et godt liv svekkes
• Når man ikke har lyst til leve
• Når man ønsker å være et medmenneske og «litt bedre» kunne forstå noen som har det vanskelig
Årets Fagdag i Setesdal 15. oktober 2019 ønsker å formidle noe viktig til:
• Deg som opplever deg «utenfor»
• Deg som har et barn, en kjæreste, venner, en nabo eller andre som sliter i hverdagen
• Deg som trenger å styrke håpet om et godt liv
• Deg som ønsker å lytte og lære for å bruke kunnskapen du får, i møte med mennesker
Kom å bli med!
Gratis deltagelse og bevertning! (NB! Gi beskjed dersom du melder deg på og blir forhindret i å komme)
Gå inn på Fylkesmannen i Agder sin kurs og konferanse side, les om Fagdagen og meld deg på:
https://www.fylkesmannen.no/nb/agder/Kurs-og-konferanser1/2019/10/fagdag-setesdal-rus-og-psykisk-helse-2019/
Sted: Evjemoen kino og scene. Tid: kl. 09.00-15.00 inkl. 2x30min pause.
Blant flere deltar Åge Sten Nilsen (stjernekampdeltager).

: Evjemoen kino og scene
Tid: tirsdag 15. oktober 09:00