TV-aksjonenbygdekveld

SYKKELLØP
TV AKSJONEN
VALLE SKULE
17.OKTOBER
KL: 16.00
START OG MÅL: VALLE SKULE
ALL INNTEKT GÅR TIL TV AKSJONEN
KIOSK SALG
SPONSORLØP

Tid: torsdag 17. oktober 16:00