Tradisjonsrik Bedehusbasar i Broderheimen Bedehus

Andakt v/Sonja Leirvik frå NLM
Gratis mat & drikke
(rundstykke, kake, kaffi, te & brus)
Åresal og loddsal på bok med mange fine gevinstar.
Hovudgevinst: Kvit setesdalskofte ca. str. 42 og Mariusgenser strikka og gjeve av Gunhild K. Rygnestad
Ta fredagskaffien i Broderheimnen og stø opp om basaren til inntekt for drifta av huset
STORE & SMÅ – fastbuande & turistar - ER HJARTELEG VELKOMNE!
Arr.: Styret

Tid: fredag 25. oktober 17:00