Julekonsert ved elevar frå Valle kulturskule

: Dagsenteret, Valle bygdeheim
Tid: onsdag 11. desember 11:00