Gutteklubben

Gutteklubben har samling i Broderheim Bedehus, Flateland. Andakt, snikring, kveldsmat og joleknask. ALLE gutar frå 1. klasse og oppover er HJARTELEG VELKOMNE1

: Broderheim Bedehus, Flateland
Tid: mandag 9. desember 17:30