Økonomi                    
Kst. leiar
 
 
37 93 75 08
 
 
 
 
Rådgjevar
 
 
37 93 75 12
 
 
 
Rådgjevar     Vicky Norvik 37 93 75 05      
Konsulent løn
 
 
Anne Berit H Solheim
37 93 75 06
 
 
 
 
                     
Teknisk avdeling                  
Rådgjevar
 
 
37 93 75 38
901 01 955
 
 
Rådgjevar byggjesak
 

Gro Åmlid
Lise Fosså

 

 
37 93 75 33
 


Permisjon til mai 2018.
 
Rådgjevar GIS
 
37 93 75 57
 
 
 
Konsulent/rådgjevar
 
37 93 75 31
 
 
Driftsansvarleg VVA
 
37 93 75 32
416 00 312
 
Koordinator vedlikehald
 
99 54 30 79
 
 
 
Koordinator reinhald
 
 
957 42 778
mån-ons
 
Rådgjevar landbruk   Åsulv Sveinung Aas 37 93 75 34          
Teknisk vakt       970 03 800          
                     
Kultur og fritid                  
Lærar     Kjetil Lund   917 79 813          
Lærar     Sigrid K. Jore 996 93 327          
Lærar     Jamie Lodberg

945 02 710

         
Badevakt/kinovakt     Tracy Lun   401 73 521          
                     
Pleie og omsorg                  
Tenesteleiar
37 93 76 05
 912 47 155
 
Vakttelefon - Bygdeheimen
 
945 04 440
 
 
Vakttelefon - Open omsorg
 
915 41 400
 
 
Kontor
 
 
 
 
37 93 76 02
         
                     
Helsetenesta i Bykle og Valle                
Kst. tenesteleiar/ Kommuneoverlege
 
915 37 970
 
 
 
Helsesyster
 
 
37 93 75 42
952 81 818
 
 
Fysioterapeut
  Cathrine Hustad 414 19 805  
 
 
 
Kommunejordmor
 
911 49 164
   
                     
Valle barnehage                    
Kst. Leiar    Stine Haugeland 986 67 143 379 37 590
Ped. leiar
 
945 04 413
     
Bhg. lærar     Bente Bjørgum 945 04 412        
Bhg. lærar     Liv T. Larsen 945 04 413        
Bhg. lærar     Marianne Voldseth          
                 
                 
Hylestad barnehage                  
Kst. leiar
 

986 67 143

37937590

Ped.leiar

Caroline Rysstad

945 03 290  
 
 
Bhg. lærar     Siri Melhus   945 03 290          
Fagarbeidar     Astri Viki 945 03 290          
                     
                     
Valle skule                    
Rektor
 
 
37 93 75 81
991 69 862
 
             
 
 
Spes.ped.koordinator
 
952 72 771
 
 
 
 
SFO
 
 
951 16 965
     
                     
Hylestad skule                  
Rektor
 
 
Else Margit Tveit 900 78 003    
 
Spes.ped.koordinator
 

Gunhild N. Hagane

945 03 296
 
 
 
SFO
 
 
915 65 668
     
               
Valle vaksenopplæring              
Rektor     Marit J. Brokke 991 69 862    
Lærar     Øystein Berg 945 03 283