bøker

Valle folkebibliotek

Valle folkebibliotek ligg sentralt i Valle sentrum,  og har avdeling i sentrumsbygget på Rysstad. Utlånsavdelingane ligg i fyrste etasje både stader.

Opningstider:
 
Hovudbibliotek Valle
Filial Hylestad
Måndag
Stengt
13:00 – 19:00
Tysdag
12:00 – 17:00
Stengt
Onsdag
Stengt
12:00 – 17:00
Torsdag
13:00 – 19:00
Stengt
Biblioteket er stengt frå 1. juli til skulestart
 
Bibliotektenesta:
Vi har eit godt utval av tidsskrift, lydbøker og filmar for alle, og vi har fleire bøker enn du nokon gong vil klare å lese.
 
Du kan søkje på Valle folkebibliotek for å sjå om vi har det du er ute etter. Har vi det ikkje, kan vi skaffe det frå andre bibliotek (fjernlån).
 
Du kan også søkje i Agder Samsøk og sjølv tinge bøker o.a. om du har nasjonalt lånekort og pinkode.
 
Bøker lånt på Valle folkebibliotek kan leverast kvar som helst på Agder. Vi returnerer bøker du har lånt på andre bibliotek.
 
E-bøker kan du få lånt gjennom bokbasen vår og E-lån Agder.
 
Digitale basar: Tilbod i Aust-Agder for bibliotekbrukarar som sit heime på eigne datamaskiner. Dette gjeld Atekst (få brukarnamn og passord frå bibliotek i Aust-Agder) og Ecyclopedia Britannica (nasjonalt lånekort frå bibliotek i Aust-Agder, N + 9 siffer). På biblioteket får du og tilgang til Idunn og Ordnett.
 
Vi tilbyr nybyrjarhjelp i data.
Båe biblioteklokala har ei datamaskin til gratis bruk for alle.
 
Vi har SETESDØLEN.
 
Nyttige lenker samla:

 

Kontaktinformasjon

Biblioteksjef Aud Kjersti Torbjørnsen
 
Telefon:
Valle hovudbibliotek, Valle: 37 93 75 64
Avd. Hylestad, Rysstad: 37 93 75 65

 

Postadresse:
Postboks 4, 4747 Valle
 
 
Gateadresse:
Valle hovudbibliotek
Nordibøvegen 129
4747 Valle
Avd. Hylestad
Stovegen 5 
4748 Rysstad
 
 
Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS