bøker

Valle folkebibliotek

Valle folkebibliotek ligg sentralt i Valle sentrum,  og har avdeling i sentrumsbygget på Rysstad. Utlånsavdelingane ligg i fyrste etasje både stader.
 
I sommar har biblioteket heilt stengt frå den 17. juli til den 14. august.
 
Frå 1. juni har biblioteket endra opningstider tysdag og onsdag. Gjeldande opningstider finn du i tabellen under.

Opningstider:
 
Hovudbibliotek Valle
Filial Hylestad
Måndag
Stengt
13:00 – 19:00
Tysdag
10:00 – 15:30
Stengt
Onsdag
Stengt
10:00 -  15:30
Torsdag
13:00 – 19:00
Stengt
 
 
Bibliotektenesta:
Vi har eit godt utval av tidsskrift, lydbøker og filmar for alle, og vi har fleire bøker enn du nokon gong vil klare å lese.
 
Du kan søkje på Valle folkebibliotek for å sjå om vi har det du er ute etter. Har vi det ikkje, kan vi skaffe det frå andre bibliotek (fjernlån).
 
Du kan også søkje i Agder Samsøk og sjølv tinge bøker o.a. om du har nasjonalt lånekort og pinkode.
 
Bøker lånt på Valle folkebibliotek kan leverast kvar som helst i Noreg. Vi returnerer bøker du har lånt på andre bibliotek.
 
E-bøker kan du få lånt gjennom bokbasen vår og E-lån Agder.
 
Digitale basar: Tilbod i Aust-Agder for bibliotekbrukarar som sit heime på eigne datamaskiner. Dette gjeld Atekst (få brukarnamn og passord frå bibliotek i Aust-Agder) og Ecyclopedia Britannica (nasjonalt lånekort frå bibliotek i Aust-Agder, N + 9 siffer). På biblioteket får du og tilgang til Idunn og Ordnett.
 
Vi tilbyr nybyrjarhjelp i data.
Båe biblioteklokala har ei datamaskin til gratis bruk for alle.
 
Vi har SETESDØLEN.
 
Nyttige lenker samla:

 

Kontaktinformasjon

Biblioteksjef Aud Kjersti Torbjørnsen
 
Telefon:
Valle hovudbibliotek, Valle: 37 93 75 64
Avd. Hylestad, Rysstad: 37 93 75 65

 

Postadresse:
Postboks 4, 4747 Valle
 
 
Gateadresse:
Valle hovudbibliotek
Nordibøvegen 129
4747 Valle
Avd. Hylestad
Stovegen 5 
4748 Rysstad
 
 
Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS