Illustrasjon  reguleringsplan på høyring

DETALJREGULERING FOR JARNSVERK PARKERINGSOMRÅDE - HØYRING

Plan- og Miljøutvalet i Valle kommune vedtok i møte 14.03.2017 at detaljregulering for Jarnsverk parkeringsområde (PlanId 201401) kunne leggast ut til høyring og offentleg ettersyn. Planen er til høyring i tida 24.03 – 08.05.2017.

Planen legg til rette for at noverande parkeringsanlegg på Jarnsverk kan utvidast, totalt 42 daa parkeringsareal og garasjeanlegg.

Plandokumenta kan sjåast i Valle kommune, Velkomstsenteret, eller her

Evt. merknader må sendast Valle kommune, postboks 4, 4747 Valle eller post@Valle.kommune.no innan 8.mai 2017. 

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS