illustrasjon vedteken reguleringsplan

DETALJREGULERING NYESTØYL PÅ RYSSTADKLEIVI, GNR 68, BNR 4 – VEDTEKEN PLAN

Kommunestyret i Valle kommune vedtok i møte 08.03.2017 detaljregulering for Nyestøyl på Rysstadkleivi, gnr 68, bnr 4 (PlanId 201503). 
Plandokumenta kan sjåast i Valle kommune, Velkomstsenteret, eller her. Klagefrist 20.04. 2017.  

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS