Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline03. oktober kl. 15:48

"Nå er det hennes tur"- støtt TV aksjonen

Dette går pengene til 

Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.  Vil du gå med Bøsse 20. Oktober? meld deg på https://blimed.no/

Les meir... clear
error_outline26. august kl. 08:58

"Bygdenytt" for oktober 2019

Frist for innsending til Bygdenytt er 20. i månaden før. Eks. 20. november for desemberutgåva. 

Les meir......... clear

Erstatning for husdyr drept eller skadd av rovvilt

Tenesteomtale

Etter naturmangfaldslova vil du kunne få erstatning når husdyr er drept eller skadd av rovvilt. Statens naturoppsyn skal undersøkje daude eller skadde dyr. I dei tilfella der dyr er forsvunne på beite og ein ikkje kan finne kadaveret for å slå fast dødsårsaka, kan Fylkesmannen likevel erstatte tapet dersom Fylkesmannen meiner at det er svært sannsynleg at tapet skuldast rovvilt.

Med husdyr meiner ein bl.a. sau, geit, storfe
Med rovvilt meiner ein gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn

Målgruppe

Husdyreigarar

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Lover

Sjå naturmangfoldlova § 19 Erstatning for tap og følgekostnader når husdyr og tamrein blir drept eller skadet av rovvilt

Naturmangfoldloven
Forskrift om rovvilterstatning for husdyr

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Du må fylle ut elektronisk søknad om rovvilterstatning i Elektronisk søknadssenter (ESS), sjå lenkja under.

Tjenesten oppdatert: 28.02.2018 18:32