Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline06. desember kl. 10:45

Gebyr for feiing/tilsyn av hytter/fritidsbustader

Les meir... clear

Farleg avfall

Les mer.....

Farleg avfall / spesialavfall skal ikkje blandast med anna hushaldsavfall, men leverast på eiga mottak. Når eit hushald leverer farleg avfall, skal det så langt det er mogeleg opplyse om innhaldet i og eigenskapane til avfallet. Den som leverer farleg avfall, må sørgje for at emballasjen er tydeleg merka med desse opplysningane. Mottak av farleg avfall er avgrensa til 400 kg per år per avfallseigar.

Sjølvbetjening; Renovasjonskalender

2013-09-05

Selvbetjening

Statlig informasjon ikon