Her er oversikt over kommunale gebyr og avgifter.

Gebyrregulativ for Valle kommune 2020