Du er her: Heim > Helse og omsorg
omsorgsbustad

Helse og omsorg

Alle kommunar skal sørgje for at alle som bur og oppheld seg i kommunen får forsvarlege helse- og omsorgstenester. Dei statlege myndighetane har ansvar for dei økonomiske rammene og regelverket for tenestane, og skal også drive tilsyn og kontroll.

 

Valle kommunes tjenestetilbud omfatter helsefremmende og forebyggende virksomhet samt ulike helse- og omsorgstilbud. Dette inkluderer helsestasjonstjenester, barne- og ungdomsvern, legetjenester, pleie- og omsorg og rehabiliteringstilbud. Helse- og omsorgstjenester ytes ut fra den enkelte brukers individuelle behov. Noen tilbud er åpne og tilgjengelig for alle, mens andre tilbud må det søkes om. Mer informasjon om hvilke tjenester dette gjelder og hvordan søknader behandles finnes annet sted på disse sidene.

Tjenestene er organisert i noen tilbud som gjelder for hele kommunen og noen tilbud som er inndelt etter geografi (omsorgsdistrikt).

 
Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS