knopper

Helsestasjon og skulehelsetenesta

 

Helsestasjon og skulehelsetenesta er sentrale i det helsefremmande og førebyggande arbeidet blant gravide, barn og ungdom 0-20 år og deira føresette
Helsestasjons- og skulehelsetenesta skal ivareta eit heilskapleg førebyggande og helsefremmende arbeid gjennom å:

•    Fremme psykisk og fysisk helse
•    Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
•    Førebygge sjukdom og skade.

Skulehelsetenesta er ei vidareføring av den oppfølginga barnet fekk på helsestasjonen. Programmet skulehelsetenesta tilbyr følgjer Helsedirektoratets forskrift for kommunenes helsefremmende og førebyggande arbeid i skulehelsetenesta. For meir informasjon klikk her

Det er helsestasjon i Valle, Bykle og på Hovden. Det jobbar to helsesøstrer i tenesta. Monique Vatsend Jore som og er tenestekoordinator har kontor i Valle, medan Ingrid Bjønnes har kontor i Bykle og på Hovden. Ingrid har for tida permisjon og konstituert helsesøster Merete Egeland er vikar.  

Helsestasjon 0-6 år -  Klikk her
Valle:  måndag kl 8-14.
Bykle: Etter avtale
Hovden: Etter avtale 

Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom mellom 13-20 år
Valle: tysdag kl. 15.00-17.00
Hovden: tysdag 15:30-17:00

Skulehelsetenesta
Helsesøster er på skulen faste dagar.

Hylestad skule: torsdag kl. 08:00 – 10:15
Valle skule: onsdag   kl. 08:15 – 13:30
Setesdal vidaregåande skule, avd. Valle: onsdag kl 13:30-15:00.
Bykle skule:  tysdag kl. 12:00-15:00
Fjellgardane skule: torsdag 08:00-09:30
Setesdal vidaregåande skule, avd. Hovden: torsdag 10:00-12:00

Kontaktinformasjon

Valle:

Helsesøster/tenestekoordinator: Monique Vatsend Jore

Mob: 952 81 818

E-post: monique.jore@bykle.kommune.no

 

Bykle/Hovden:
Konstituert helsesøster
Merete Egeland - M: 46948309

merete.egeland@bykle.kommune.no 
Kontordagar:  
Måndag, tysdag og torsdag 

Helsesøster Ingrid Bjønnes er i permisjon.

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS