Plandokumenta kan du sjå her:

 

Høyringsfrist er 23.09.2019

Eventuelle merknader sendes Line Håberg Løvdal på e-post: line.haberg.lovdal@e-h.kommune.no , eller til postadresse: Evje og Hornnes kommune v/ Line Håberg Løvdal, Kasernevegen 19, 4735 Evje. Merk med « Høyring rusmiddelpolitisk handlingsplan»

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Interkommunal ruskoordinator Gro Berit Straum, LMT Setesdal. e-post:

Gro.Berit.Straum@e-h.kommune.no