valle-stadion-bygging

Idrettsanlegg

Valle kommune har eit særs aktivt idrettslag som heiter Valle IL. Vi har etter kvart fått på plass mange gode idrettsanlegg. Attmed Valle skule, like sør for kommunesenteret ligg:

Idrettshallen

Her finn du handballbane, og 2 skiljeveggar  gjer det mogleg å dele hallen inn i tre delar. Det er tribune i hallen og garderobeanlegg. Her er det stor aktivitet. Hallen vert nytta av Valle skule, Setesdal vidaregåande skule og Setesdal folkehøgskule på dagtid. Ettermiddag og kveld er det Valle IL som nyttar hallen.
Styrkerom og spinningsal.
Innandørs anlegg for pistolskyting.
Innandørs symjebasseng med 12,5 meters basseng.

I 2013 vart Valle stadion totalrenovert med ny kunstgrasbane for fotball og anlegg for friidrett. Her er 4 løpebaner med kunststoffdekke, tennisbane og hoppegrop. I tillegg har anlegget fått flomljos.

Rysstad

På Rysstad ligg Rysstad stadion. Her er fotballbane med naturgras.
På Hylestad skule, Nomeland,  er det gymsal som m.a. vert nytta til volleyball.

Kontaktinformasjon

Velkomstsenter

Telefon: 37 93 75 00

E-post: post@valle.kommune.no

Tilknytta element

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS