Du er her: Oppvekst > Informasjon

Klage på standpunktkarakter.

Informasjon om klage på standpunktkarakter- 10 trinn.

2017-06-01
Planlegginsdag_møter

Kvifor planleggingsdagar?

Mange foreldre kan nok ergre seg over at skulen og SFO har stengt grunna planleggingsdagar. Det er ikkje alltid så lett å forstå kva formålet med desse dagane er, korleis ein nyttar dei  og korleis dei kjem elevane til gode?

2017-04-17
mobil skole- skikkerheit for heim-skulesamarbeidet

Mobil skole - vår nye og digitale meldingsbok!

"Mobil skole" er eit SMS system som skapar enkel kommunikasjon mellom heim og skule/skule og heim. 

2017-02-07
Julenisse

Førbuing til jol og gudsteneste.


  • Det er adventstid med tenning av ljos,joletre, kalender, joleverkstad og gudsteneste. Dette er hyggjelege avbrekk i ein hektisk skulekvardag. Markering av jol står sterkt i norsk kulturarv og tradisjon, og opplæringslova si førmålsparagraf §1-1 og læreplanane i skulen formidlar at skulen har eit ansvar for å formidle kultur og tradisjonar.


2016-11-28
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS