I Kommunekart-appen vel du din kommune og kva for kartlag du vil teikne opp. Du kan søke deg fram til ønska stad ved hjelp av adresse, eigedomsnr. (gnr/bnr), stadnamn eller bruk av "posisjonering" for at appen skal vise din posisjon i kartet. Pek i kartet for å få fram informasjon om valde kartlag.