Styrarstilling – Valle kommune Fast 100% styrarstilling med ansvar for to barnehagar. Ledig frå 1.august 2017

Valle og Hylestad barnehage er to einingar, men har felles leiing. Personalet har felles møter på kveldstid og samarbeid...
25.04.2017

Barnehagelærar/førskulelærar – Valle kommune Fast 100% barnehagelærar/førskulelærar. Ledig frå 1.august 2017

Valle og Hylestad barnehage er to einingar, men har felles leiing. Personalet har felles møter på kveldstid og samarbeid...
25.04.2017
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS