Du er her: Heim > Politikk > Kontrollutval

Kontrollutvalet Valle kommune

Kontrollutvalet har 5 medlemer. Kommunestyret vel leiar, nestleiar, medlemer og varamedlemer.
Eit medlem må vere frå kommunestyret. Medlemer og varamedlemer frå andre politiske
utval med vedtaksrett kan ikkje veljast.
Det same gjeld for tilsette i kommunen si verksemd.

Medlem Nr Varamedlem
Kjell Ove Tveiten  1 Tora Homme Uppstad
Gyro K. Uppstad 2 Hallvard K. Rysstad
  3 Solveig Rysstad
     
Kent Lund 1 Edvin Brottveit
  2 Sven Magne Brokke
     
Knut H. Nomeland 1 Steinar H. Homme
Ann Christin Jacob 2 Knut J. Homme
Leiar   Nestleiar
Knut H. Nomeland   Kent Lund

 

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 23.03.17

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 06.12.16

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 06.12.16
 - Ettersendt sak 14/16 til møte 06.12.16

-Møtebok frå møte i kontrollutvalet 20.09.16

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 20.09.2016
    - Vedlegg til innkalling kontrollutvalet 20.09.2016

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 14.06.2016

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 17.03.2016

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 17.03.2016

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 21.01.2016

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 26.01.2016

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 19.05.15

-Innkalling til møte i kontrollutvalet 19.05.15

- Møtebok frå Valle kontrollutval 27.01.15

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 27.01.15

- Møtebok kontrollutvalet 16.12.14

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 16.12.14.pdf

- Møtebok kontrollutvalet 14.10.14.pdf

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 14.10.14.pdf

           Sak 05-14 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015.pdf
 
                Vedlegg til sak 05-14: Særutskrift sak 05-14 budsjett for 2015.pdf
                 Vedlegg til sak 05-14: Budsjett for revisjon og tilsyn 2015 - Revisor.pdf

- Møtebok kontrollutvalet 02.06.14.pdf

- Møtebok for Valle kontrollutval 20.05.14.pdf

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 20.05.14.pdf

- Møtebok Agder Sekreteriat 02.04.14.pdf   Årsmelding 2013 Agder Sekreteriat.pdf

- Møtebok kontrollutvalet 26.02.14.pdf   Årsmelding 2013 kontrolluvalet.pdf

- Innkalling m vedlegg kontrollutvalet 26.02.14.pdf Vedlegg til innkalling 26.02.14. Rapport frå skatteoppkrevjaren 2013.pdf

- Møtebok for kontrollutvalet 26.11.2013

- Møtebok kontrollutvalet 22.10.13.pdf

- Møtebok Kontrollutvalet 20.08.13.pdf

- Møtebok kontrollutvalet 28.05.13.pdf

 

 

Kontaktinformasjon

Agder Sekreteriat

Postadresse:

Postboks 120, 4491 Kvinesdal

Telefon:

38 35 14 09 / 97 51 02 98

E-post:kjell.ivar@asekreteriat.no

Tilknytta element

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS