Kulturprisen 2017 vart tildelt Inger K. og Trygve O. Rysstad

Inger K. og Trygve O. Rysstad er tildelt Valle kommune sin kulturpris for 2017. Prisen vart overrekt av ordførar Steinar Kyrvestad på 17. mai. 
 

I grunngjevinga frå Levekårsutvalet heiter det:

Levekårsutvalet vedtek samrøystes at Inger og Trygve Rysstad vert tildela Valle kommune sin kulturpris 2017 for sitt arbeid med sølvsmedtradisjonar, lokale mattradisjonar, lærlingar innafor gull- og sølvsmedfaget og  møteplass for alle m.a. folkemusikkpub. 

kulturprisvinnare 2017 Inger og Trygve Rysstad_1000x750.jpg

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS