Lag/organisasjon
Kontaktperson
Kontaktinfo
Agder Motorhistoriske klubb
Broderheimen bedehus
Ingunn Røysland
 
Erla 4H
Kirsti Tiedje/Kristian Thaule
Fjellblomen
 
Fjellro grendelag
Mona Bjørgum
 
Folkeakademiet i Valle
Ingen førebels
 
Garane grendelag
Bjørgulv T. Berg
Gutteklubben
 
Homme og Tveitebø Grendelag
 
Hylestad bedehuslag Torleiv Bjørgum  
Hylestad FAU
Knut H. Rysstad
 
Hylestad og Valle revylag
 
Hylestad Snøscooterklubb
915 98 244
Hylestad Pistolklubb
909 55 051/908 32 618
Hylestad bedehuslag
 
Hylestad Bygdekvinnelag
Anna Stella Karlsdottir
 
Oveinang grendelag
Svein Forsell
Tlf. 959 22 441 (for leige av grendehuset)
Setesdal Spelemannslag
915 75 925
Treungen grendelag
 
Valle allidrett
 
Valle Bygdekvinnelag
 
Valle gathering
Terje Smith Homme
Valle Hagelag
 
Valle og Hylestad helselag
Ingebjørg S. Austenå
 
Valle og Hylestad skyttarlag
99 57 91 41 
Valle og Hylestad sokneråde
37 93 75 24 
Valle og Hylestad sundagsskule
 
Valle IL
Anne Liv Lidtveit
Valle Jakt- og Fiskelag
 
Valle jordbruksklubb
 
Valle motorsportklubb
 
 
Valle mållag
Sissel Åkre
Valle pensjonistforeining
Aase Holen
Valle radio
Valle rideklubb
Solveig Kyrvestad
 
Valle sau og geit