www.valle.kommune.no

Leiar/samhandlingskoordinator

Leiar av LMT Setesdal skal leie og utvikle LMT Setesdal, blant anna for å imøtekomme Samhandlingsreformen. Leiar har eit overordna ansvar for å koordinere helsesamarbeidet på tvers av kommunane i Setesdal og forvaltningsnivåa, samt fylge opp samarbeidsavtalar med spesialisthelsetenesta.
 
Leiaren skal ha ein pådrivarrolle for strategiske val for helse- og omsorgstenester i regionen, samt for innovasjons- og samhandlingsprosjekter og informasjons- og nettverksarbeid.
 
Leier av LMT Setesdal representerar regionen i Arbeidsutvalg (AU) for Overordnet strategisk samarbeidsutval (OSS) på Agder, samt delta i Regionalt samarbeidsutvalg (RSU).
 
Kontaktinformasjon
 
Kontortid:
Mandag - fredag
Tlf.:
908 76 466
E-post/Lync:
Besøksadresse:
LMT i 2. etg. i Sentrumsbygget, inngang mellom Libris og Alle tiders 
Postadresse:
LMT Setesdal
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje
Publisert