Lokale

Pris

Kommunehuset (berre etter kl. 1500), Hylestad soknehus, Hylestad gymsal, Vallehalli og Spelestoga

Kr.     86,- per time, per rom

Kr.   425,- per dag, per rom

Kr. 1.272,- for heile bygget

Symjebasseng/badstoge

Kopi av godkjent livreddningskurs må leverast i Velkomst. Ikkje eldre enn 1 år.

Kr. 678,- per gong

Ungdomsklubben

Bruk av filmrom skal avtalast spesielt

Kr 86  pr. time

Kr 425,- pr dag

Salsutstillingar

kr. 3.955,- per dag

oppvask og vask etter bruk av lokala, må avtalast på førehand

kr 431,- pr. time

Utstyr

 

Inntil 50 stolar og 10 bord

kr. 538,- per dag

Inntil 100 stolar og 20 bord

kr. 1076,- per dag

Bestikk, servise og gyter

kr. 408,- per dag

Teknisk utstyr, lyd og lys

Avtalast med Kjetil Carolis Jore

 

Ved ynskje om å nytte lyd og lysutstyr som høyrar til ungdomsklubben

Kr. 404,- dekker løn til ungdomsarbeidar for å rigge opp og rigge ned.