Lokale Pris
Kommunehuset (berre etter kl. 15),
Hylestad soknehus,
Hylestad gymsal,
Vallehalli
Spelestoga
kr. 82,- per time, per rom.
kr 405,- per dag, per rom.
kr. 1.211,- for heile bygget
Symjebasseng/badstove
Kopi av godkjent livreddningskurs må leverast i Velkomst.
Ikkje eldre enn 1 år. 
Kr. 646,- per gong 

Ungdomsklubben

Bruk av filmromet skal avtalast spesielt – ein har ikkje automatisk
tilgang til dette sjølv om ein låner klubblokalet.

kr. 82,- per time, 
kr 405,- per dag, 

Salsutstillingar  kr. 3.767,- per dag 
Oppvask etter bruk av lokala, må avtalast på førehand  kr 410,- pr. time
   
Utstyr
Inntil 50 stolar og 10 bord 
Inntil 100 stolar og 20 bord
Bestikk, servise og gyter 
kr. 512,- per dag
kr. 1025,- per dag
kr. 389,- per dag 
 

Teknisk utstyr, lyd og lys
Lån av teknisk utstyr generelt skal avtalast med Kjetil Carolis Jore,  
lån av instrument og utstyr som høyrer til kulturskulen skal avtalast
med Torunn Charlotte Nyberg  og leige av lyd-/lysutstyr som høyrer til
ungdomsklubben skal avtalast med ungdomsarbeidar

Dersom ein ønskjer å nytte lyd-/lysutstyret som høyrer til ungdomsklubben:
1. Lånetakar må betale kr 385 i leige av slikt utstyr. Dette er for å dekke 1,5 time som ungdomsarbeidar må bruke for å rigge opp og rigge ned.

2. Ting som blir øydelagde/kjem bort må erstattast, og vil bli fakturert, saman med leiga. 

Alternativt må lånetakar ha med eige anlegg.