Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Leirskuleopphald

Tenesteomtale

Ein del av undervisningstida i grunnskulen kan leggjast til ein leirskule. I så fall vil dette vere ein del av den obligatoriske grunnskuleopplæringa. Skulen har inga plikt til å tilby opphald på leirskule, men det er vanleg at elevane drar på leirskule saman med læraren sin ein gong i løpet av grunnskulen. Undervisninga vil i stor grad skje utandørs, anten på fjellet eller ved sjøen der leirskulen ligg.

Det praktiske opplegget knytt til turen vil bli drøfta med foreldra på førehand.

Pris for tenesta

Leirskuleopphaldet er gratis for eleven.

Lover

Sjå opplæringslova §§ 2-3, 2-15 og 10-9

Opplæringslova

Tjenesten oppdatert: 29.09.2017 09:40