furu med snø

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Har du behov for å nytte motorkøyretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til føremål som ikkje er offentleg godkjende nytteføremål, må du søkje kommunen om fullmakt. Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og å auke trivselen.

I hovudsak er bruk av motorkøyretøy til dømes redningsteneste, jord- og skogbruksnæring og faste bustader tillate etter lova, medan for ferdsel til andre føremål må du ha fullmakt frå kommunen.

 

Kontaktinformasjon

Velkomstsenteret
Kommunehuset
4747 Valle
 
Telefon: 37 93 75 00

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS