knopper

Næringsutvikling

Valle kommune kan bidra til å utvikle eksisterande bedrfiter og til å lette oppstarten av nye. Dette kan vere gjennom rådgjeving og/eller økonomisk stønad. Har du tankar om næringsverksemd i Valle kommune voner vi du tek kontakt med oss.

Vi har kontorplassar til leige og næringsareal på industriområdet på Rysstadmo.

Kommunen har eige tiltaks- og næringsfond. Vedtekter og retningsliner for bruke av fondet finn du til høgre på sida.  

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS