Har du spørsmål, kan du kontakte oss på tlf. 37 93 75 00 eller gudrun.sagneskar@valle.kommune.no