Bykle og Valle Helseteneste skal på obligatorisk kurs 30/1 -19. Vi held ope /stengt halve dagen, slik:

 

30/1 – Hovden Helsehus stengt frå kl. 08.00 – 13.00.   Valle legekontor held ope  i dette tidsrommet.

             Hovden Helsehus ope frå           13-15.00             Valle legekontor stengt i dette tidsrommet.

 

Valle legekontor tlf. 37937540

Hovden Helsehus: tlf 37938680

 

Legevakt: 116117

Nødnummer: 1 1 3