www.valle.kommune.no

barn i gress

Prisar - Barn og familie

Gebyrregulativet for Valle kommune finn du som pdf-dokument under. Her ligg og eit utdrag frå gebyrregulativet som gjeld foreldrebetaling i barnehagane

Meir informasjon

application/pdfGebyrregulativ 2020.pdf 1.6 MB
Publisert | Oppdatert 03. desember 2019