Fagansvarleg økonomi Siv Ragnhild Bjerga 906 37 034  
Fagansvarleg personal Tom Ivar Gulbrandsen 415 13 504  
Leiar kultur og fritid Torunn Charlotte Nyberg  970 61 587  
Leiar velkomstsenter Gunn Marith Homme 918 37 000