www.valle.kommune.no

Ruskoordinator

Ruskonsulentens rolle i Setesdal er å samarbeide med fagmiljøet i den enkelte kommune, drive forebyggande arbeid og vere med på kompetanseutvikling blant helsepersonell i Setesdal.
 
Rusmiddel politisk handlingsplan legg føringar for tiltak som er ønskjeleg å få gjennomført i kommunane, og ruskonsulenten har ansvar for oppfylging.
 
Ruskonsulenten skal blant anna vere pådrivar og koordinator for forebyggande tiltak, som samarbeid med alkovett organisasjonen «Av-Og-Til», gjennomføre Ungdata-undersøkinga på ungdomstrinn, og sjå på mulegheit og behov for forebyggande tiltak i skulen.
Ruskonsulenten skal arrangere fagdagar, ha undervisning på skuler ved behov og elles bidra med kompetanseheving der dette er naturleg.
 

Kontaktinformasjon

Kontortid: Måndag til fredag
Ruskoordinator  Merete Almås 
Tlf:  95795194
E-post/lync: 

merete.almas@e-h.kommune.no

Publisert | Oppdatert 04. januar 2017