barn løper i gress

Setesdal barnevern

Setesdal barnevern er ei felles organisering av barnevernet i Bykle, Valle og Bygland. Samarbeidet er organisert som eit vertskommunesamarbeid med Valle som vertskommune.

 

Kontaktinformasjon;

Postadresse: p.b. 4, 4747 Valle

Besøksadresse: Helsehuset, 4747 Valle

Telefon: 94 51 48 23

E-post: marie.johnsen@valle.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS