Bassenget ligg ved idrettshallen i Valle kultursenter. Det er ope for familie- og fritidsbading kvar tysdag frå kl. 1600 og utover, og det er då også open badstove. Fritidsbading startar etter haustferien og stenger i midten av mai. Det er stengt i skulen sine feriar med mindre anna er annonsert.

Det er alltid ei sertifisert badevakt til stades, men reglane er slik at barn under 12 år må vere saman med ein person på minst 16 år, som har ansvar for desse under badinga. Barn og unge over 12 år kan bade åleine, og det er då foreldra sitt ansvar at barnet er symjedyktig.

Opningstider og prisar, basseng og badstove:

BASSENGET   BADSTOVA  
Familiebading kl. 1600-1800 Familiar kl. 1600-1800
Ungdomar over 16 år
og vaksne
kl. 1800-2100    
Damer kl. 1800-1930 Menn kl. 1800-1930
Menn kl. 1930-2100 Damer kl. 1930-2100

Prisar (gjeld også når du berre nyttar badstova):

Enkeltbillettar   Årskort (oktober - mai)  
Opp til 16 år kr. 20,- Under 16 år kr. 300,-
Ungdommar
vgs-alder
kr. 30,- Ungdommar
vgs-alder
kr. 400,-
Vaksne kr. 40,- Vaksne kr. 600,-
    Familie kr. 800,-