Vaktordning for skutt hjelp fra og med skjertorsdag (18.april) til og med 2. påskedag (22.april)

Åpningstid:

Kl. 10.00-14.00

Vakthavende tannlege kan nås på telefon 91184730

Konsultasjonstakstene ligger over ordinært prisnivå.

Kontant betaling/bankkort.

 

Fylkestannlegen i Aust-Agder