terskel

Teknisk avdeling

Teknisk avdeling har ansvar for dei tradisjonelle viktige tekniske samfunnsoppgåvene som vassforsyning, kommunale vegar, kommunale avlaupsanlegg og grøntanlegg.

I tillegg har avdelinga ansvar for alle kommunale bygg og anlegg.

Ein kan også få informasjon om det kommunale leidningsnettet hjå Teknisk avdeling. 

Teknisk vakttelefon:  97 00 38 00 - mellom kl. 15.00 - 07.30 og frå fredag kl. 15.00 til måndag kl. 07.30.

 

 

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Postboks 4, 4747 Valle

Besøksadresse:

Kommunehuset, underetg., Valle

Telefon: 37 93 75 00

E-post: post@valle.kommune.no

Sjølvbetjening

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS