bøker-2

Tilskot og stipend

Kommunalt utdanningsstipend

Elevar som står registrert i Valle folkeregister og tek 3-årig vidaregåande utdanning på heiltid kan få tildelt kommunalt stipend.
Stipendet blir annonsera kvart år i januar/februar.
 

Legat etter Gyro og Knut Hovden

Elevar som er registrerte i Valle, Bykle og Bygland folkeregister og som tek vidaregåande eller yrkesretta utdanning, kan søkje om legatet.
 
Søkjarar som kan dokumentere slektskap inntil 3. ledd har førsteretten. Dersom ikkje, vert det loddtrekking.
Legatet blir annonsera mot slutten av kvart skuleår.

 

Kontaktinformasjon

Velkomstsenteret
Kommunehuset
4747 Valle
 
Telefon: 37 93 75 00
Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS