Fotograf Leonhard Jansen

Bjørnaraagåva

"Bjørnaraagåva" frå Torgeir Bjørnaraa til minne om foreldra hans, Tora og Dreng Bjørnaraa, og "Setesdalsgåva" frå valldø...
2014-09-22
Johanne Hortemo

Honorarfond til folkemusikk

Føremål Føremålet med honorarfondet er å gjere folkemusikken i Setesdal kjent og høyrt, og å stimulere til aktivitet ...
2014-09-01
Lotteri og stiftelsestilsynet

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar ...
2014-05-26
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS