Brann: 110 -
Politi: 112 -

Lege: 113

Legevakt:  116 117 

Helsehuset, 1. høgda, Kjellebergvegen 3 4747 Valle

08:00 - 15:00 : 379 37 540
15:00 - 08:00 : 116 117

Teknisk vakt: 970 03 800

Fallviltgruppa:
Knut Flateland, leiar                   918 46 697
Birger Trydal, nestleiar               901 94 916
Svenn Uleberg                           992 32 576
Åsulv Sveinung Aas                   945 26 988

Barnevernet, Helsehuset, Kjellebergvegen 3 4747 Valle
08:00 - 15:30 : 945 14 823
Vakttelefon utanfor kontortid 38 07 54 00

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111