Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Logo  valle frivilligsentral

Valle frivilligsentral

Drift av frivilligsentralen leggjast ned i sin noverande form frå 31.12.17.

Frå Saksprotokoll i Formannskapet - 11.10.2017

Vedtak:

Drift av frivilligsentralen vurderast i sin heilheit og sjåast i samanheng med nytt bibliotek og kyrkjestove. I budsjettprosessen vurderer rådmannen å leggje frivilligsentralen inn som del av driftskonsept i det nye biblioteket og kyrkjestova. Vurderinga må sjåast i samanheng med innsparingstiltak i handlingsprogrammet for 2017-20. Drift av frivilligsentralen leggjast ned i sin noverande form frå 31.12.17.