illustrasjon vedteken reguleringsplan

Vedteken reguleringsplan for Ugledalen

Kommunestyret i Valle vedtok 29.03.2017 detaljregulering for Ugledalen (planid 201202) i sak 16/17. 
Planen legg til rette for bygging av 7 nye fritidsbustader. Sjå heile saka og plandokumenta her
Vedtaket kan påklagast av dei med klagerett. Klagen må vere grunngjeven og rettast til Valle kommune, postboks 4, 4747 Valle eller post@valle.kommune.no innan 4.05.2017.  

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS