Du er her: Oppvekst > Heim
Blyanter_kartlegging

Viktig melding frå ungdomsrådet i Aust og Vest Agder

Fylkesmannen og Ungdomstrådet i Aust og Vest Agder har ei viktig melding til nettopp DEG!

 

Mange barn og unge seier at dei ikkje opplever å bli sett, høyrd eller tatt på alvor. Skulen skal ta det like alvorleg som deg!

Ungdomsrådet og Fylkesmannen i Aust og Vest Agder oppmodar skular,elevar og foreldre til framleis å ha eit stort fokus å ta kvar einskild elev på alvor.

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS