Alle eleveksamenar er avlyst for elevar på 10. trinn. Det gjeld både skriftleg og munnleg eksamen.

Eventuelle privatisteksamenar skal framleis gjennomførast.

Du kan lese meir på udir.no