ANNONSE - 140% vikariat som kontormedarbeidar på Velkomstsenteret

  • 100% kontormedarbeidar på Velkomstsenteret frå 01.08.2021 - 31.07.2022
  • 40% kontormedarbeidar/sakshandsamar med oppgåver knytta til Setesdal Regionråd frå 01.08.2021 - 15.08.2022
  •  

ANNONSE - Rekneskapsmedarbeidar - 100% fast stilling

Økonomiavdelinga i Valle kommune er ein del av kommunedirektøren sin stab og har viktige oppgåver innan rekneskap, budsjettarbeid, økonomistyring og sakshandsaming innafor økonomiområde. Avdelinga har omlag 5 årsverk og utfører oppgåver innanfor økonomiområdet for kommunalt foretak, interkommunalt politisk råd, IKS og Kyrkjerekneskap i tillegg til den kommunale drifta.

Me søkjer den rette personen som vil arbeide med rekneskap frå A til Å med variert og spennande arbeidsoppgåver. Me ønskjer den sjølvstendige, engasjerte og initiativrike personen som kan bidra positivt inn i vårt fagmiljø.