Pleie og omsorg har behov for tilkallingsvikarar og sommarvikarar. Hjelpepleiar, sjukepleiar, pleieassistent, heimehjelp, kjøkkenassistent og personleg assistent.

 

Dersom dette er noko for deg så ta kontakt med leiar for pleie og omsorg Solveig B. Kyrvestad på telefon 912 47 155, eller e-post: Solveig.B.Kyrvestad@valle.kommune.no