Sommaren 2021 blir nok ein sommar der dei fleste av oss skal feriere i eige land, og mange vil ut og oppleve norsk natur.

Kjennskapen til allemannsretten blant befolkninga er no på heile 89 prosent. Derfor har Norsk Friluftsliv, paraplyen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene, denne sommaren eit ekstra stort fokus på allemannspliktene – dei lover og reglar som følgjer når ein nyttar seg av allemannsretten.

 

 

Allemannspliktene

Norsk Friluftsliv har lansert ein informasjonskampanje om allemannspliktene. Dette skjer gjennom ein mini-serie på tre filmar, med Bjørn Sundquist i hovudrolla.


På do i naturen
Guide til korleis du går på do i naturen: https://norskfriluftsliv.no/slik-gar-du-pa-do-i-naturen/
- Ikkje gå på do på stien-film: https://www.facebook.com/123615394368776/videos/1001736167262435

Hogging og skading av friske tre
Trudde du det var lov å hogge friske tre? Det er det ikkje: https://norskfriluftsliv.no/trodde-du-det-var-lov-a-hugge-friske-traer-det-er-det-ikke/
- Ikkje hogg ned friske tre—film: https://www.facebook.com/123615394368776/videos/550924899652627

Tak omsyn i naturen
Hugsar du å vise omsyn når du er på tur?: https://norskfriluftsliv.no/husker-du-a-vise-hensyn-nar-du-er-pa-tur/
- Ikkje påfør alle i skogen tinnitus-film: https://www.facebook.com/123615394368776/videos/850062215602601

 

Sporløs ferdsel
Dette er sporløs ferdsel: https://norskfriluftsliv.no/hva-er-sporlos-ferdsel/
Slik ferdast du sporløst-film: https://www.facebook.com/123615394368776/videos/486500106021506
Hugs sporløs ferdsel i sommar: https://www.facebook.com/watch/?v=826393434652512

 

Allemannsretten
Kva er allemannsretten?: https://norskfriluftsliv.no/hva-er-allemannsretten/

Norsk Friluftsliv har laga ein ny informasjonsfilm om allemannsretten og allemannspliktene på sju ulike språk
Norsk: https://www.facebook.com/123615394368776/videos/2913581118908729
Engelsk: https://www.facebook.com/watch/?v=478923989837804
Somali: https://www.facebook.com/watch/?v=815193159201429
Arabisk: https://www.facebook.com/watch/?v=591391132251401
Polsk: https://www.facebook.com/watch/?v=2835947100066836
Eritreisk: https://www.facebook.com/watch/?v=352507156508931
Urdu: https://www.facebook.com/watch/?v=216304537004884

 

Beitedyr + ferierande nordmenn = sant

Lær deg kuvettreglane i sommar: https://norskfriluftsliv.no/laer-deg-kuvettreglene-i-sommer/
Kuvettreglane-video: https://www.facebook.com/123615394368776/videos/508540177080211

 

Finn fleire saker om allemannsretten, allemannspliktene og tips og råd til friluftslivet på norskfriluftsliv.no.

Finn fleire inspirasjons- og how-to-videoer om friluftsliv på Norsk Friluftsliv sin Facebook-side.

 

Ønskjer alle ein rektig god og aktiv sommar! ☀️